Општина Струга


Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Струга


Здружение за заштита на животни „Animal World„ и здруженијата партнери во рамки на коалицијата „Заедно за животните, заедно за граѓаните“ доставуваат Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Струга, до општина Струга. Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни можете да ја погледнете тука.

Дописот испратен до општината можете да го најдете тука.

Пристигнат одговор на доставеното барање од општина Струга


По доставеното барање на здружението Animal World, општина Струга го достави својот одговор и Одлуката одосно Програмата за комунален ред, и истата можете да ја погледнете тука. додека одговорот можете да го погледнете тука.

Доставено барање до општина Струга за доставување на одлука за комунален ред


Во периодот од 01.01.2014 година до 02.02.2014 година здружението за заштита на животни Animal World испрати барања за достава на Одлука за комунален ред до општина Струга

Испратеното барање можете да го погледнете тука.