Општина Скопје


Предлог измени на одлука за комунален ред во градот Скопје


По неколку неделна анализи на Одлуката и Програмата за комунален ред Здружение за заштита на животни „Анима Мунди„ и здруженијата партнери во рамки на коалицијата „Заедно за животните, заедно за граѓаните“ достави Предлог измени на ОДЛУКА за комунален ред во градот Скопје, до град Скопје. Предлог измени на одлука за комунален ред можете да ги погледнете тука.

Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на град Скопје


Здружение за заштита на животни „Анима Мунди„ и здруженијата партнери во рамки на коалицијата „Заедно за животните, заедно за граѓаните“ доставуваат Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на град Скопје, до град скопје Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни можете да ги погледнете тука.

Доставено барање до општина Скопје за доставување на одлука за комунален ред


Во периодот од 01.01.2014 година до 02.02.2014 година здружението за заштита на животни Анима Мунди испрати барања за достава на Одлука за комунален ред до град Скопје

Испратеното барање можете да го погледнете тука.