Претставка


Превземи хартиена претставка за нехуманост кон животно потребна за во надлежните институции. Превземи ја претставката од :
Тип на претставкаТемплејт за потполнувањеПример потполнети претставки
Претставка за нехуманост кон животни
(борби, труење, индивидуално мачење, фб-објави)
  • во word (.docx) формат
  • во pdf (.pdf) формат
  • пр.1 (.pdf) формат

  • пр.2 (.pdf) формaт

  • пр.3 (.pdf) формат

  • пр.4 (.pdf) формат