Општина Кочани


Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Кочани


Здружение за заштита на животни „Втора шанса„ и здруженијата партнери во рамки на коалицијата „Заедно за животните, заедно за граѓаните“ доставуваат Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Кочани, до општина Кочани Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни можете да ја погледнете тука.

Дописот испратен до општината можете да го најдете тука.

Пристигнат одговор на доставеното барање од општина Кочани


По доставеното барање на здружението Втора шанса, општина Кочани го достави својот одговор и Одлуката одосно Програмата за комунален ред, програмата можете да ја погледнете тука, одлуката може да ја погледнете тука, додека одговорот можете да го погледнете тука.

Доставено барање до општина Кочани за доставување на одлука за комунален ред


На 05.05.2014 година здружението за заштита на животни Втора шанса испрати барања за достава на Одлука за комунален ред до општина Кочани

Испратеното барање можете да го погледнете тука.

Втора шанса со повторен допис до кочанскиот Градоначалник со желба за оставрување на контакт


Здружението Втора шанса со писмен допис повторно му се обрати и го замоли Градоначалникот на општина Кочани да остварат било каков контакт со цел надминување на проблемите со бездомните животни на територија на општина Кочани прочитај го целиот допис.

Втора Шанса со допис до кочанскиот Градоначалник


Здружението Втора Шанса со писмен допис му се обрати на Градоначалникот на општина Кочани со цел надминување на проблемите со бездомните животни на територија на општина Кочани прочитај го целиот допис.