Донирај за Гласот на животните - ВелесГласот на животните

Назив на примач: Гласот на животните
Банка на примач: Комерцијална Банка АД Скопје
Трансакциска сметка: 300270000101436

Пример потполнета уплатница

PayPall:

/