Донирај за Animal World - Струга

Animal World

Назив на примач: Анимал Ворлд здружение за заштита на животни
Банка на примач: Охридска Банка - АД Охрид
Трансакциска сметка: 530020301595582

Пример потполнета уплатница