Донирај за Анима Мунди - Скопје | Donate to Anima Mundi - Skopje, Macedonia
Анима Мунди

Назив на примач: Анима Мунди
Банка на примач: Уни Банка А.Д.-Скопје
Трансакциска сметка: 240090002006130

Пример потполнета уплатница

Donate to Anima Mundi

Donate to Anima Mundi:

Name of the beneficiary: Anima Mundi Skopje Ordan Piperkata 33, Skopje Macedonia
Account: IBAN: MK07 240090002006130
Bank of beneficiary: Universal Investment Bank Maksim Gorki 6 Macedonia
SWIFT: UIBMMK22

ONLINE DONATION

link