Општина Битола


Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Битола


Здружение за заштита на животни „Мали Херои„ и здруженијата партнери во рамки на коалицијата „Заедно за животните, заедно за граѓаните“ доставуваат Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Битола, до општина Битола. Предлог Програма за решавање на проблемот со бездомните животни можете да ја погледнете тука.

Дописот испратен до општината можете да го најдете тука.

Мали Херои го одбележа денот на бездомните животни 4 Април


4 Април Ден за Сочуство, Грижа и Акција за бездомите кучиња и мачки во светот. Традиционално и оваа година нашето Здружение во Соработка со Stray Animals Day Team 4/4 SAD. Голема Благодарност до сите кои донираа за нашата Бела и Благодарност до сите кои што не посетија на денешниот штанд...

Ја цениме вашата поддршка, ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ!Фотографите можете да ги погледнете тука.

Пристигнат одговор на доставеното барање од општина Битола


По доставеното барање на здружението Мали Херои, општина Битола го достави својот одговор и Одлуката одосно Програмата за комунален ред, истата можете да ја погледнете тука.

Доставено барање до општина Битола за доставување на одлука за комунален ред


Во периодот од 01.01.2014 година до 02.02.2014 година здружението за заштита на животни Мали Херои испрати барања за достава на Одлука за комунален ред до општина Битола

Испратеното барање можете да го погледнете тука.